سوالات متداول : تعیین سایز دور سر و پیگیری مرسولات پستی

1 - تعیین سایز دور سر

اندازه گیری سایز ذور سر

برای این منظور شما می توانید به وسیله متر پارچه ای (و یا با استفاده از وسیله که کشسانی خیلی کمی دارد و از طریق متر ثابت) دور سر خود را از روی پیشانی تا دور سر به حالتی که قصد دارید کلاه را به همان حالت بر روی سر خود قرار دهید اندازه بگیرید و طبق همین اندازه کلاه مورد پسند خود را با اندازه متناسب انتخاب نمایید.

شما می توانید همانند تصاویر ذیل سایز سر خود را تعیین نمایید:

فروشگاه کلاه قاسمی- تعیین سایز سر تصویر 1

تصویر 1

و یا

فروشگاه کلاه قاسمی- تعیین سایز سر تصویر 2

تصویر 2

فروشگاه کلاه قاسمی-تعیین سایز دور سر

استاندارد تعیین سایز دور سر

.

.

2 - رهگیری بسته های پستی :  شما می توانید با استفاده از کد رهگیریی که برای بسته ای ارسالی از طریق پست جمهوری اسلامی و پست تیپاکس برای شما ارسال می شود از طریق آدرس های ذیل اقدام نمایید:

.

.

.

فروشگاه کلاه قاسمی در تهران

تلفن : 02156361803

موبایل : 09121148413

تلگرام و سروش : 09011313392

وبسایت : www.qasemihat.ir

پست الکترونیک : msqasemihat2000@gmail.com

آدرس : تهران - اسلامشهر - انتهای خیابان باغ فیض - شهرک مصطفی خمینی

با تشکر از شما مشتری عزیز

مدیریت فروشگاه قاسمی